Tarieven – Tandartspraktijk S.F. Joubert – Bolsward

Tarieven

Kostenbegroting

Om u niet voor verrassingen te laten staan, ontvangt u bij voorgenomen behandelingen boven € 250,00 een kostenbegroting. Aan de hand van uw kostenbegroting kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of deze kosten geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoed dan wel geheel of gedeeltelijk voor u eigen rekening komt. Houd u er rekening mee dat wij geen inzicht hebben in de hoogte van u (resterende ) eigen risico.

Ondanks dat de begroting een goed beeld geeft van de kosten, kunnen deze uiteindelijk toch nog van elkaar verschillen vanwege ondergenoemde redenen.

De behandelaar kan tijdens de behandeling merken dat er meer en/of andere verrichtingen nodig zijn om een tandheelkundig probleem tot een goed eindresultaat te brengen. Het kan b.v. zijn dat het nodig is om extra foto’s te laten maken of een nacontrole te doen.

Ook bij de tandtechnieker kan er prijsverschil zijn tussen de begroting en het eindbedrag op de factuur. Ook hier kan het zijn dat er meer handelingen of materiaal nodig is om een goede prothese of kroon/brugwerk te kunnen maken – dit hangt van de mondsituatie van de persoon af.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1.
De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018.

Prijslijst kronen en bruggen Nico Burgers tandtechniek.
Let wel dat deze kosten exclusief behandelkosten zijn.
Prijslijst Nico Burgers 2022


Prijslijst Prothetiek 
Tandtechnisch Laboratorium Teigeler.
Let wel dat deze kosten exclusief behandelkosten zijn.
Prijslijst TTL Teigeler 2022 is op te vragen bij de praktijk

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

 

1) Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.